[Update] Tổng hợp 4 thì hiện tại đơn tiếp diễn hoàn thành trong tiếng anh

Các thì nhập giờ đồng hồ Anh là ngữ pháp căn phiên bản nhưng mà ngẫu nhiên ai ai cũng nên nắm rõ. Bài ghi chép này khiến cho bạn tổ hợp 4 thì hiện tại tại: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối trả thành. Các khái niệm, công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt nằm trong bài bác tập dượt áp dụng tiếp tục khiến cho bạn ghi lưu giữ kỹ năng và kiến thức rất tốt.

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple)

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple Tense) được dùng nhằm trình diễn mô tả một thực sự phân biệt hay 1 hành vi xẩy ra lặp chuồn tái diễn theo đòi thói thân quen, năng lực, phong tục.

Bạn đang xem: [Update] Tổng hợp 4 thì hiện tại đơn tiếp diễn hoàn thành trong tiếng anh

Công thức: 

Loại câu

Động kể từ thường

Động kể từ tobe

Khẳng định

S + V(s/ es) +…

Ví dụ: I go vĩ đại school every day.

S + am/ is/ are + N/ Adj

Ví dụ: My mother is a doctor.

Phủ định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ví dụ: My father doesn’t go vĩ đại work.

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Ví dụ: She isn’t tall.

Nghi vấn

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: Do you lượt thích shopping?

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Ví dụ: Is he a student?

Wh - question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: What vì thế you vì thế in your miễn phí time?

WH-word + am/ is/ are + S +…?

Ví dụ: Where is she?

Cách người sử dụng của thì thời điểm hiện tại đơn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành động/sự việc thông thường xuyên ra mắt, lặp chuồn tái diễn hoặc nhằm có một thói thân quen.

My brother watches TV every evening.

2

Diễn mô tả một chân lý, thực sự phân biệt.

The Sun rises in the East.

3

Diễn mô tả vụ việc ra mắt theo đòi thời hạn biểu, với chương trình rõ nét.

The plane vĩ đại America takes off at 8 a.m today.

4

Diễn mô tả cảm hứng, xúc cảm, tâm lý.

I think she is a bad person.

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn là lúc nhập câu có: 

  • Các trạng kể từ chỉ tần suất: Always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), frequently (thường xuyên), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), generally (nhìn chung), never (không bao giờ), regularly (thường xuyên), hardly (hiếm khi).

  • Các trạng kể từ chỉ thời gian: Every day, every morning, every week, every month, every year, weekly, monthly, daily, quarterly, yearly…

  • Once/ twice/ three times/ four times, a day/ week/ month/ year,…

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present Continuous) được dùng làm trình diễn mô tả những sự việc/hành động ra mắt tức thì khi trình bày hoặc xung xung quanh thời gian khi trình bày, hành vi cơ vẫn tồn tại kế tiếp ra mắt, liên tù tì tức thì khi cơ.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

He is listening vĩ đại pop music.

Phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

I’m not doing my homework now.

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Is she studying English at present?

Wh - question

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

What are you reading?

Cách người sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp nối và ví dụ cụ thể:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành vi ra mắt tức thì bên trên thời gian trình bày.

An is watching TV now.

2

Diễn mô tả sự việc/hành động trình bày công cộng đang được ra mắt tuy nhiên ko nhất thiết nên thực sự xẩy ra tức thì khi trình bày.

He is quite busy these days, because he is doing an essay.

3

Diễn mô tả hành động/sự việc chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần.

The summer is coming.

4

Diễn mô tả hành động/sự việc thông thường xuyên lặp chuồn tái diễn.

At seven o’clock he is usually having dinner.

5

Diễn mô tả câu nói. phàn nàn, bực bản thân không dễ chịu của những người nói đến một yếu tố này cơ.

He is always coming late.

6

Diễn mô tả một điều gì mới nhất, rất khác với biểu hiện trước cơ.

These days, most people are using messages instead of writing letters.

7

Diễn mô tả một điều gì cơ cải tiến và phát triển, thay cho thay đổi rộng lớn.

Your English is rapidly improving.

8

Dùng nhằm tóm lược hoặc kể lại nội dung mẩu chuyện của bộ phim truyền hình, cuốn sách.

I’m reading a novel vĩ đại the chapter when the main character is loving his enemy.

Các tín hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại tiếp nối bao gồm:

  • Trong câu với trạng kể từ chỉ thời gian: Right now, now, at the moment, at present, at + thời hạn rõ ràng (at 8 o’clock).

  • Trong câu với những động từ: Watch!, Look!, Listen!, Watch out!, Keep silent!

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present Perfect)

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present perfect tense) được dùng làm trình diễn mô tả một sự việc/hành động tiếp tục chính thức nhập quá khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, rất có thể kế tiếp ra mắt nhập sau này.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

He has lived in Hanoi since she was a little boy.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII 

We haven’t played soccer for years.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Has she ever traveled vĩ đại Poland?

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

Where have your parents been? 

Cách dùng:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành động/sự việc chính thức nhập quá khứ và còn kế tiếp ra mắt ở thời điểm hiện tại.

John has stayed with his aunt since he graduated.

2

Diễn mô tả hành động/sự việc tiếp tục xẩy ra rất nhiều lần nhập quá khứ.

We have seen this film four times. 

Xem thêm: Công cụ tính điểm tốt nghiệp THPT 2024 chính xác nhất

3

Diễn mô tả tay nghề hoặc những gì trải đời qua quýt kể từ quá khứ cho tới thời gian thời điểm hiện tại.

I have never been vĩ đại Korea.

4

Diễn mô tả hành động/sự việc một vừa hai phải mới nhất ra mắt.

Has Biden just arrived? 

5

Nói về thời gian khi vụ việc xẩy ra ko được hiểu ra hoặc ko cần thiết.

I can’t come trang chính. I have lost my key.

6

Chỉ vụ việc một vừa hai phải mới nhất ra mắt, kết quả của chính nó vẫn tồn tại tác động cho tới thời điểm hiện tại.

He has canceled the meeting. 

7

Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời gian trình bày.

You can’t text mạ. I have lost my phone.

Dấu hiệu nhận biết: 

  • Khi nhập câu với những kể từ đi kèm theo như this morning, today, this evening…

  • Xuất hiện tại những kể từ ever, never, just, yet…

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối (Present Perfect Continuous)

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối (Present Perfect Continuous) được dùng làm trình diễn mô tả vụ việc xẩy ra nhập quá khứ, kế tiếp ở thời điểm hiện tại và rất có thể tiếp nối ở sau này. Hành động/sự việc được nhấn mạnh vấn đề thời hạn tiếp tục xẩy ra và với tính liên tiếp.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/has + been + V-ing

She has been studying Chinese for 8 years.

Phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

She hasn’t been studying Chinese for 8 years.

Nghi vấn

Have/Has + S+ been + V_ing?

Has she been studying Chinese?

Wh - question

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

What has he been doing for the last 30 minutes?

Cách người sử dụng của thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn mô tả hành vi chính thức nhập quá khứ và còn kế tiếp kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp.

Jack has been waiting for Anna all day.

2

Diễn mô tả hành vi tiếp tục kết đôn đốc nhập quá khứ tuy nhiên người trình bày quan hoài cho tới thành quả thời điểm hiện tại.

Someone’s been eating my meal.

Các tín hiệu phân biệt và ví dụ về thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn:

  • Since + mốc thời hạn ko rõ nét (từ khi). Ví dụ: She has been answering the phone since I came.

  • For + mốc thời hạn đúng mực (trong khoảng). Ví dụ: I have been playing games for 3 years.

  • All + khoảng chừng thời hạn. Ví dụ: They have been cooking all the evening.

Xem thêm: 100 câu thì thời điểm hiện tại tiếp nối ví dụ Theo phong cách người sử dụng chi tiết

Tổng thích hợp bài bác tập dượt các thì hiện tại đơn tiếp nối trả thành

Bài 1: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn - Điền dạng trúng của kể từ nhập ngoặc

1. She always ______delicious meals. (make)

2. Tome______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Sunday.

4. He ______ a new T-shirt today. (buy)

5. My mom ______ shopping every week. (go)

6. ______Duong and Hoa ______ vĩ đại work by bus every day? (go)

7. _____ your parents ______with your decision? (agree)

8. My sister ______ her hair every day (wash)

9. Police ______ robbers (catch)

Bài 2. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại tiếp nối - Viết câu sau đây ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mom/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

Bài 3. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại triển khai xong - Chia động kể từ nhập ngoặc. 

1. They ______a new lamp. (buy)

2. We ______our holiday yet. (not/ plan)

3. He just ______ out for 2 hours. (go)

4. I ______ my plan. (not/finish)

5.  ______ you ______ this lesson yet? ( learn)

Bài 4. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối - Chia động kể từ nhập ngoặc.

1. She ……………… (work) here for five years.

2. I ……………… (study) all day.

3. You ……………… (eat) a lot recently.

4. We ……………… (live) in London for six months.

5. He ……………… (play) football, ví he’s tired.

6. They ……………… (learn) English for two years.

7. I ……………… (cook) ví I’m really hot.

8. She ……………… (go) vĩ đại the cinema every weekend for years.

9. It ……………… (rain) and the pavement is wet.

10. You ……………… (sleep) for eleven hours.

ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1. She always makes delicious meals.

2. Tome does not eat eggs.

3. They vì thế the homework on Sunday.

4. He buys a new T-shirt today. 

5. My mom goes shopping every week.

6. Do Duong and Hoa go vĩ đại work by bus every day?

7. Do your parents agree with your decision?

8. My sister washes her hair every day.

9. Police catch robbers.

Bài 2. 

1. My dad is watering some plants in the garden.

2. My mom is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way vĩ đại the railway station.

Bài 3. 

1. They have bought a new lamp.

2. We haven't planned our holiday yet.

3. He just has gone out for 2 hours.

4. I haven't finished my plan.

5. Have you learned this lesson yet?

Bài 4. 

1.  She has been working here for five years.

2. I have been studying all day.

3. You have been eating a lot recently.

4. We have been living in London for six months.

5. He has been playing football, ví he’s tired.

6. They have been learning English for two years.

7. I have been cooking ví I’m really hot.

8. She has been going vĩ đại the cinema every weekend for years.

9. It has been raining and the pavement is wet.

10. You have been sleeping for eleven hours.

Xem thêm: [GÓC TƯ VẤN] Nên học tập giờ đồng hồ anh qua quýt tiện ích phần mềm hoặc cho tới trung tâm thì hiệu suất cao hơn?

Xem thêm: TOP 25 kiểu nhuộm tóc màu nâu khói dẫn đầu xu hướng 2024

Để ghi lưu giữ trọn vẹn kỹ năng và kiến thức tổ hợp của 4 thì hiện tại tại: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối triển khai xong, các bạn hãy học tập kỹ khái niệm, cấu hình và áp dụng nó thực hiện bài bác tập dượt. quý khách hàng nên thực hành thực tế thiệt thuần thục nhằm đoạn đường đoạt được giờ đồng hồ Anh tăng đơn giản nhé!

Để canh ty nhỏ bé rất có thể nắm rõ kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, phụ vương u rất có thể mang lại con cái nghe truyện, học tập những dạng câu trải qua những hình mẫu truyện của Monkey Stories. Đồng thời, không ngừng mở rộng tăng kể từ vựng và phân phát âm, bản năng giờ đồng hồ Anh chất lượng tốt rộng lớn thường ngày nằm trong Monkey Junior

Monkey Stories với cách thức học tập giờ đồng hồ Anh qua quýt chuyện tranh tương tác canh ty con cái hít vào giờ đồng hồ Anh một cơ hội đương nhiên. Trẻ được dữ thế chủ động, tương tác tuy nhiên là học tập qua quýt app!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài tập đạo hàm lớp 12 có lời giải

Chủ đề Bài tập đạo hàm lớp 12 có lời giải Bài tập đạo hàm lớp 12 có lời giải là tài liệu hữu ích giúp học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức về đạo hàm. Với 200 bài tập từ cơ bản tới nâng cao, người học có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải các dạng bài đạo hàm khác nhau. Các đáp án và lời giải chi tiết giúp người học hiểu rõ từng bước giải quyết và áp dụng vào các bài tập tương tự. Đây là tài liệu hữu ích và thuận tiện cho việc ôn tập và tự luyện tập.