CẤU TRÚC BE USED TO, USED TO V, GET USED TO TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc be used to Tức là vẫn quen thuộc với cùng 1 việc, hiện tượng kỳ lạ gì bại liệt. đa phần người thông thường lầm lẫn be used lớn với cấu tạo get used lớn. Vì thế, hãy nằm trong Langmaster phân biệt vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Cấu trúc be used to

null

Bạn đang xem: CẤU TRÚC BE USED TO, USED TO V, GET USED TO TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc be used to

1.1 Cấu trúc

+/ Cấu trúc khẳng định: S + To be + used lớn + V-ing/Noun 

-/ Cấu trúc phủ định: S + not + tobe + used lớn + V-ing/Noun

?/ Cấu trúc ngờ vực vấn: Tobe + S + used lớn + V-ing/Noun?

Như vậy, cấu tạo be used lớn V = cấu tạo be used lớn Ving. Lúc này thì used tiếp tục là một trong những tính kể từ, lớn là một trong những giới kể từ.

1.2 Cách dùng

Câu trúc be used to là cấu tạo dùng để làm thao diễn mô tả một vụ việc, hiện tượng kỳ lạ gì này đã quen thuộc rất nhiều lần hoặc sở hữu kinh nghiệm tay nghề. Sự việc, hiện tượng kỳ lạ này rất gần gũi hoặc trở ngại gì với chúng ta nữa.

Ví dụ: 

- I am used lớn getting up early in the morning (Tôi vẫn quen thuộc với việc dậy sớm vô buổi sáng).

- He didn't complain about the noise next door. He was used lớn it (Anh tao ko kêu ca phiền về giờ ồn mặt mày quán ăn thôn nữa. Anh tao vẫn quen thuộc với nó rồi).

Xem thêm:

=> HIỂU NGAY CẤU TRÚC WITHOUT CÙNG LANGMASTER

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG ANH

2. Cấu trúc used lớn V

null

Cấu trúc used to 

2.1 Cấu trúc

Cấu trúc used lớn V dùng để làm duy nhất thói quen thuộc, một hành vi thông thường xuyên xẩy ra vô quá khứ và giờ đây không hề nữa. Nó thông thường chỉ được dùng ở quá khứ đơn.

+/ Cấu trúc khẳng định: S + used lớn + V 

-/ Cấu trúc phủ định: S + didn’t + use lớn + V

?/ Cấu trúc ngờ vực vấn: Did (not) + S + use lớn + V

Ví dụ: 

- When David was young, he used lớn swim once a day (Khi David còn nhỏ, anh ấy thông thường bơi lội một thứ tự từng ngày).

- I used lớn smoke a lot (Tôi từng hút thuốc lá rất rất nhiều).

- Did he use lớn work in the office very late at night? (Anh tao sở hữu thông thường hoặc thao tác làm việc vô văn chống rất rất trễ vô bữa tối không)?

- We didn't use lớn get up early when we were children (Chúng tôi ko từng dậy sớm lúc còn là những đứa con trẻ.)

2.2 Cách dùng

  • Cấu trúc used lớn V dùng nhằm thao diễn mô tả thói quen thuộc, một việc vô quá khứ, tuy nhiên thời điểm hiện tại chúng ta không hề thao tác làm việc bại liệt nữa.

Ví dụ: 

- We used lớn live there when I was a child (Chúng tôi từng sinh sống ở bại liệt khi tôi còn là 1 đứa trẻ).

- I used lớn walk lớn work when I was younger (Tôi từng hoặc đi dạo cho tới công ty lớn khi tôi còn trẻ).

  • Cấu trúc used lớn V dùng nhằm thao diễn mô tả biểu hiện, tình trạng vô quá khứ tuy nhiên không hề tồn bên trên nữa. Thường được thể hiện tại vày những động kể từ thể thực trạng thái như: have, believe, know và lượt thích.

Ví dụ: 

- I used lớn Like The Beatles but now I never listen lớn them (Tôi từng mến group The Beatles tuy nhiên giờ đây tôi không hề nghe nhạc của mình nữa.)

- He used lớn have long hair but nowadays his hair is very short (Anh tao từng nhằm tóc nhiều năm tuy nhiên đi dạo này anh ấy nhằm tóc rất rất ngắn ngủn.)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG THE SAME TRONG CẤU TRÚC SO SÁNH VÀ BÀI TẬP

3. Cấu trúc get used to

null

Cấu trúc get used to

3.1 Cấu trúc

Cấu trúc get used lớn V dùng để làm thao diễn mô tả sự đã dần dần quen thuộc với cùng 1 hiện tượng kỳ lạ, vụ việc.

+/ Cấu trúc khẳng định: S + get used lớn + N/V-ing

-/ Cấu trúc phủ định: S + trợ động kể từ + not + get used lớn + N/ V-ing

?/ Cấu trúc ngờ vực vấn:  Trợ động kể từ + S + get used lớn + N/V(ing)?

Ví dụ: 

- I got used lớn getting up early in the morning (Tôi vẫn từ từ quen thuộc với việc thức dậy sớm vô buổi sáng).

- He is used lớn swimming every day (Anh ấy vẫn quen thuộc với việc lên đường bơi lội từng ngày).

- I didn't understand the accent when I first moved here but I quickly got used lớn it. ( Lần trước tiên gửi cho tới trên đây, tôi vẫn không hiểu biết nhiều được tiếng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi vẫn nhanh gọn lẹ quen thuộc dần dần với nó).

- She has started working nights and is still getting used lớn sleeping during the day. ( Cô ấy chính thức thao tác làm việc vô đêm tối và dần dần quen thuộc với việc ngủ xuyên suốt ngày).

Xem thêm: Nốt ruồi ở vùng kín phụ nữ tốt hay xấu ý nghĩa điều gì • Hi Bacsi

- I have always lived in the country but now I'm beginning lớn get used lớn living in the đô thị. (Tôi luôn luôn sinh sống ở miền quê tuy nhiên giờ trên đây tôi chính thức dần dần quen thuộc với việc sinh sống ở trở nên phố).

3.2 Cách dùng

Cấu trúc get used lớn V dùng nhằm thao diễn mô tả quy trình dần dần quen thuộc với cùng 1 hành vi, thói quen thuộc chắc chắn.

Ví dụ: I am still getting used lớn sleeping during the day and working at night.

(Tôi vẫn đang khiến quen thuộc với việc ngủ vô buổi ngày nhằm thực hiện ca đêm)

ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập luyện và đáp án

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu tạo used lớn V nhằm triển khai xong những câu tiếp sau đây.

1. Diane doesn't travel much now. She used lớn travel a lot, but she prefers lớn stay at trang chủ these days.

2. Liz .... a motorbike, but last year she sold it and bought a xế hộp.

3. We came lớn live in London a few years ago. We .... in Leeds.

4. I rarely eat ice-cream now, but I .... it when I was a child.

5. Jim .... my best friend, but we aren't good friends any longer.

6. It only takes mạ about 40 minutes lớn get lớn work now that the new road is open. It .... more kêu ca an hour.

7. There .... a khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

8. When you lived in Thành Phố New York, .... lớn the theater very often?

Đáp án:

2. used lớn have

3. used lớn live

4. used lớn eat

5. used lớn be

6. used lớn take

7. used lớn be

8. used lớn use lớn go

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu tạo "used to", "be used to" or "get used to" nhằm triển khai xong những câu sau

1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it's a factory.

3. I've only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighborhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn't a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can't believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn't smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He's a very open minded person.

Đáp án:

Question 1: get used lớn driving.

Question 2: used lớn go.

Question 3: am still not used lớn.

Question 4: used lớn live.

Question 5: am used lớn finishing.

Question 6: never get used lớn.

Question 7: used lớn smoke.

Question 8: never used lớn go.

Question 9: am used lớn driving.

Xem thêm: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản | Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin

Question 10: got used lớn living.

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu trúc be used to nằm trong bài bác tập luyện nhằm chúng ta thực hành thực tế. Hy vọng với bài học kinh nghiệm phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu rộng lớn về cấu tạo này. Trong khi, nếu khách hàng hiện nay đang bị mất mặt gốc giờ Anh, gặp gỡ yếu tố về sự việc xây đắp quãng thời gian học tập cho chính mình thì nên ĐK tức thì khóa huấn luyện bên trên Langmaster nhé.

Xem thêm:

  • 5 PHÚT THÀNH THẠO CẤU TRÚC LET, LETS VÀ LET’S TRONG TIẾNG ANH
  • CẤU TRÚC MUST VÀ HAVE TO: CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN HAY NHẤT

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Công thức Phân bào lớp 10 hay, chi tiết.

Công thức Phân bào lớp 10 hay, chi tiết - Bộ tài liệu môn Sinh học lớp 10 mới nhất được cập nhật liên tục qua từng năm đầy đủ kiến thức, công thức, đề cương ôn tập, ma trận đề thi, đề thi môn Sinh học 10 từ các trường THPT trên cả nước.