TOP 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án | Đề thi Toán lớp 5

Bộ 15 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 đem đáp án hùn học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua Toán 5 Học kì 2. Mời chúng ta nằm trong đón xem:

[TẠM NGỪNG BÁN] - cỗ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 5 bạn dạng word đem tiếng giải chi tiết:

Bạn đang xem: TOP 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án | Đề thi Toán lớp 5

Xem demo tư liệu bên trên đây: Link tài liệu

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 đem đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số nhỏ bé nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2. Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1giờ một phần hai tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm mất mặt bao lâu?

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có từng nào số thập phân ở thân ái 0,5 và 0,6:

A. Không đem số nào

B. 1 số ít

C. 9 số

D. Rất nhiều số

Câu 4. Hỗn số 39100 ghi chép trở nên số thập phân là:

A. 3,90

B. 3,09

C. 3,9100

D. 3,109

Câu 5. Tìm một số trong những biết 20% của chính nó là 16. Số cơ là:

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S nhập dù trống rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là:

a. 27 dm3 

b. 2700 cm3

c.54 dm3

d. 27000 cm3

Phần II. Tự luận

Câu 1. Điền số tương thích nhập địa điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 2. Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Câu 3. Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ một phần hai tiếng, một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe pháo máy lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe pháo bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b) Chỗ 2 xe pháo bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Câu 4. Tính nhanh:

1350+9%+41100+0,24

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đáp án C

Câu 2. Đáp án A

Câu 3. Đáp án D

Câu 4. Đáp án B

Câu 5. Đáp án C

Câu 6.

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) 0,48 m2 = 4800 cm2

b) 0,2 kilogam = 200 g

c) 5628 dm3 = 5,628 m3

d) 3h 6 phút = 3,1 giờ

Câu 2. Đặt tính và tính trúng từng luật lệ tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89 b. 238,39

c. 14,265 d. 12,4

Câu 3.

Bài giải

Tổng nhị véc tơ vận tốc tức thời là:

36 + 54 = 90 (km/giờ)

Hai người bắt gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Hai người bắt gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ một phần hai tiếng = 9giờ một phần hai tiếng

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội A số km là:

54 x 2 = 108 (km)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Câu 4.Tính nhanh

1350+9%+41100+0,24=26100+9100+41100+24100=26+9+41+24100=100100=1

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân 5,14 được hiểu là:

A. Năm chục bốn

B. Năm phẩy chục bốn

C. Năm và chục bốn

D. Năm chấm chục bốn

Câu 2. Trung bình nằm trong của nhị số 4,18 và 7,84 là:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Chu vi của đàng tròn xoe đem diện tích S vì thế 78,5cm2 là:

A. 21,98cm

B. 21,98cm

C. 21,98cm

D. 21,98cm

Câu 4. Một rạp hát chứa chấp được tối nhiều 1000 người. Hiện bên trên số người nhập rạp là 280 người. Hỏi số người lúc này nhập rạp cướp từng nào Tỷ Lệ rạp hát?

A. 28%

B. 28%

C. 32%

D. 34%

Câu 5. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 20m và chiều rộng lớn 18m. Người tớ dành riêng 32% diện tích S nhằm thực hiện căn nhà. Diện tích phần thực hiện căn nhà là:

A. 134,22m2

B. 126,38m2

C. 124m2

D. 115,2m2

Câu 6. Một siêu thị ném ra 4 triệu chi phí vốn liếng. Trong thời hạn sale siêu thị lãi 24% đối với chi phí vốn liếng. Số chi phí siêu thị lãi là:

A. 600 nghìn

B. 720 nghìn

C. 800 nghìn

D. 960 nghìn

Câu 7. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 3 ngày 18 giờ = …giờ là:

A. 90

B. 84

C. 76

D. 70

Phần II. Tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

b) 4 năm 2 mon – một năm 9 tháng

c) 16 giờ 25 phút x 9

d) 18,45 giây : 5

Câu 2. Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều rộng lớn 8m, chiều lâu năm vì thế 32chiều rộng lớn và độ cao vì thế khoảng nằm trong của chiều lâu năm và chiều rộng lớn. Người rời khỏi thả nhập bể nước một viên đá thì nước kéo lên giàn giụa chậu và ko tràn ra bên ngoài (viên đá ở trọn vẹn nhập bể nước). Tính thể tích của viên đá (biết rằng mực nước thuở đầu vì thế 710 độ cao của bể)

Câu 3. Trong kho đem 20T gạo. Lần loại nhất người tớ lôi ra 50% số gạo và phen loại nhị người tớ lôi ra 25% số gạo sót lại. Hỏi phen loại nhị người rời khỏi từng nào tấn gạo?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1. Học sinh tự động bịa đặt luật lệ tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

= 7 tuần 2 ngày

b) 4 năm 2 mon – một năm 9 tháng

= hai năm 5 tháng

c) 16 giờ 25 phút x 9

= 147 giờ 45 phút

d) 18,45 giây : 5

= 3,69 giây

Câu 2.

Chiều lâu năm của bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

8 x 3 : 2 = 12 (m)

Chiều cao của bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

(12 + 8) : 2 = 10 (m)

Chiều cao của mực nước thuở đầu là:

10 x 7 : 10 = 7 (m)

Thể tích thuở đầu của mực nước là:

8 x 12 x 7 = 672 (m3)

Thể tích khi sau của mực nước là:

8 x 12 x 10 = 960 (m3)

Thể tích của viên đá là:

960 – 672 = 288 (m3)

Đáp số: 288m3

Câu 3.

Số gạo sót lại sau thời điểm lôi ra phen loại nhất là:

20 – đôi mươi : 2 = 10 (tấn)

Số gạo lôi ra ở phen loại nhị là:

10 x 25 : 100 = 2,5 (tấn)

Đáp số: 2.5T gạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tỉ số Tỷ Lệ thân ái nhị số 15 và 40 là:

A. 42,15%

B. 37,5%

C. 32,54%

D. 28,95%

Câu 2. Hỗn số gửi trở nên số thập phân được:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Diện tích của đàng tròn xoe đem 2 lần bán kính vì thế 12dm là:

A. 452,16dm2

B. 226,08dm2

C. 113,04dm2

D. 56,52dm2

Câu 4. Một group người công nhân vẫn sửa được 8km đàng và đạt 32% plan đưa ra. Đoạn đàng nhưng mà group người công nhân nên sửa dài:

A. 25km

B. 32km

C. 48km

D. 55km

Câu 5. Chiều cao của hình thang đem diện tích S vì thế 80cm2 và tổng phỏng lâu năm nhị lòng vì thế 50cm là:

A. 3,2cm

B. 3,5cm

C. 3,8cm

D. 4,2cm

Câu 6. 4,2 lít dầu nặng nề 11,4kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như lượng của bọn chúng vì thế 28,5kg?

A. 22,4 lít

B. 13,8 lít

C. 12,46 lít

D. 10,5 lít

Câu 7. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140

B. 314

C. 31,4

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 2. Bác Hà nuôi cá cảnh nhập cái bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm vì thế 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước nhập bể thấp rộng lớn trở nên bể 5cm. Các loại cây và đá cướp 110 thể tích của bể. Tính thể tích nước đem nhập bể cá.

Câu 3. Một xe pháo xe hơi lên đường được 60% chiều lâu năm tuyến phố lâu năm 700km. Hỏi xe hơi còn nên lên đường tiếp từng nào ki-lô-mét nhằm lên đường không còn con cái đường?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82

b) X = 15,96 : 4 = 3,99

c) X = 35 – 26,77 = 8,23

d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 2.

Chiều cao của mực nước đem nhập bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước nhập bể cá (có cả cây và đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của những loại cây và đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước nhập bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 3.

Quãng đàng xe hơi đã từng đi được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đàng sót lại nhưng mà xe hơi nên lên đường là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280km

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Phân số được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 1,2

B. 3,6

C. 2,4

D. 4,8

Câu 2. Trong những số thập phân 1,14; 1,09; 1,17; 1,018 số thập phân lớn số 1 là:

A. 1,14

B. 1,09

C. 1,17

D. 1,018

Câu 3. Chu vi của đàng tròn xoe đem nửa đường kính vì thế 6dm là:

A. 37,68dm

B. 18,84dm

C. 9,42dm

D. 9,42dm

Câu 4. Một người lên đường quãng đàng AB với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ không còn 3h 15 phút. Độ lâu năm quãng đàng AB là:

A. 85km

B. 96km

C. 108km

D. 117km

Câu 5. Diện tích của hình thang có tính lâu năm nhị lòng theo thứ tự vì thế 12cm, 20cm và độ cao vì thế 15cm là:

A. 60cm2

B. 120cm2

C. 240cm2

D. 480cm2

Câu 6. số sách là 28 quyển. Hỏi đem toàn bộ từng nào quyển sách?

A. 54 quyển

B. 48 quyển

C. 48 quyển

D. 24 quyển

Câu 7. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 84 tạ 5 yến = …tấn là:

A. 8,45

B. 84,5

C. 845

D. 8450

Phần II. Tự luận

Câu 1. Thực hiện tại luật lệ tính:

a) 23,52 + 71,18 – 82,93

b) 97,14 – 49,19 – 32,93

c) 482,53 – 9,15 x 16

d) 67,18 + 340 : 16

Câu 2. Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm. Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ biết diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp vì thế 7800cm2.

Câu 3. Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 128kg gạo. Hỏi 15 bao gạo như vậy đựng toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo? lõi từng bao gạo đựng số gạo như nhau.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) 23,52 + 71,18 – 82,93 = 11,77

b) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

c) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

d) 67,18 + 340 : 16 = 88,43

Câu 2.

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(80 + 50) x 2 = 260 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7800 : 260 = 30 (cm)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là:

80 x 50 x 30 = 120000 (cm3)

Đáp số: 120000cm3

Câu 3.

1 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

128 : 8 = 16 (kg)

15 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

16 x 15 = 240 (kg)

Đáp số: 240kg gạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 5

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.Tỉ số Tỷ Lệ thân ái nhị số 15 và 40 là:

A. 42,15%

B. 37,5%

C. 32,54%

D. 28,95%

Câu 2. Hỗn số 5916 gửi trở nên số thập phân được:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Diện tích của đàng tròn xoe đem 2 lần bán kính vì thế 12dm là:

A. 452,16dm2

B. 226,08dm2

C. 113,04dm2

D. 56,52dm2

Câu 4. Một group người công nhân vẫn sửa được 8km đàng và đạt 32% plan đưa ra. Đoạn đàng nhưng mà group người công nhân nên sửa dài:

A. 25km

B. 32km

C. 48km

D. 55km

Câu 5. Chiều cao của hình thang đem diện tích S vì thế 80cm2 và tổng phỏng lâu năm nhị lòng vì thế 50cm là:

A. 3,2cm

B. 3,5cm

C. 3,8cm

D. 4,2cm

Câu 6. 4,2 lít dầu nặng nề 11,4kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như lượng của bọn chúng vì thế 28,5kg?

A. 22,4 lít

B. 13,8 lít

C. 12,46 lít

D. 10,5 lít

Câu 7. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140

B. 314

C. 31,4

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 2. Bác Hà nuôi cá cảnh nhập cái bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm vì thế 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước nhập bể thấp rộng lớn trở nên bể 5cm. Các loại cây và đá cướp 110 thể tích của bể. Tính thể tích nước đem nhập bể cá.

Câu 3. Một xe pháo xe hơi lên đường được 60% chiều lâu năm tuyến phố lâu năm 700km. Hỏi xe hơi còn nên lên đường tiếp từng nào ki-lô-mét nhằm lên đường không còn con cái đường?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82

b) X = 35 – 26,77 = 8,23

c) X = 15,96 : 4 = 3,99

d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 2.

Chiều cao của mực nước đem nhập bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước nhập bể cá (có cả cây và đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của những loại cây và đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước nhập bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 3.

Quãng đàng xe hơi đã từng đi được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đàng sót lại nhưng mà xe hơi nên lên đường là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280km

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 6

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được ghi chép là:

A. 26,93

B. 2693

C. 269,3

D. 2,693

Câu 2. Tỉ số Tỷ Lệ thân ái nhị số 18 và 72 là:

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

Câu 3. Diện tích của hình tròn trụ đem nửa đường kính vì thế 3cm là:

A. 16,54cm2

B. 18,96cm2

C. đôi mươi,14cm2

D. 28,26cm2

Câu 4. Một người lên đường xe pháo máy bên trên quãng đàng AB lâu năm 120km với véc tơ vận tốc tức thời 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì người cơ lên đường không còn quãng đàng AB?

A. 3,2 giờ

B. 3 giờ

C. 2,5 giờ

D. 2,5 giờ

Câu 5. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 45m và chiều rộng lớn 28m. Hỏi diện tích S của mảnh đất nền vì thế từng nào ha?

A. 12,6ha

B. 1,26ha

C. 0,126ha

D. 0,0126ha

Câu 6. Một lớp học tập đem 40 học viên, nhập cơ số học viên phái nam cướp 40%. Hỏi lớp cơ đem từng nào học viên nữ?

A. 16 học tập sinh

B. 18 học tập sinh

C. đôi mươi học tập sinh

D. 24 học tập sinh

Câu 7. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm 8km2 16hm2 = …ha là:

A. 816000

B. 81600

C. 8160

D. 816

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng đồng hồ 15 phút + 6 giờ 37 phút

b) 8 giờ 4 phút – 2 tiếng đồng hồ 46 phút

c) 2,5 phút x 4

d) 17,8 giây : 4

Câu 2. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 16m và độ cao 5m.

Câu 3. Một group người công nhân đem 16 người nhận sửa hoàn thành một quãng đàng nhập 10 ngày. Hỏi mong muốn thực hiện hoàn thành quãng đàng cơ nhập 5 ngày thì nên từng nào công nhân? lõi rằng nấc thực hiện từng người như nhau.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6

Phần I. Trắc nghiệm

1. A

2. B

3. D

4.D

5. C

6. D

7. D

II. Phần tự động luận

Câu 1. Học sinh tự động bịa đặt luật lệ tính rồi tính:

a) 2 tiếng đồng hồ 15 phút + 6 giờ 37 phút

= 8 giờ 52 phút

b) 8 giờ 4 phút – 2 tiếng đồng hồ 46 phút

= 5 giờ 18 phút

c) 2,5 phút x 4

= 10 phút

d) 17,8 giây : 4

= 4,45 giây

Câu 2.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 + 16) x 2 x 5 = 360 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

360 + đôi mươi x 16 x 2 = 1000 (m2)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 5 = 1600 (m3)

Đáp số: diện tích S xung xung quanh 360m2

Diện tích toàn phần 1000m2

Thể tích 1600m3

Câu 3.

10 ngày vội vàng 5 ngày số phen là:

10 : 5 = 2 (lần)

Để thực hiện hoàn thành quãng đàng nhập 5 ngày cần thiết số người công nhân là:

16 x 2 = 32 (công nhân)

Đáp số: 32 công nhân

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 7

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án trúng (A, B, C, D) và ghi rời khỏi giấy

Câu 1. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Đường kính vì thế nửa đường kính.

B. Đường kính rộng lớn nửa đường kính 2 đơn vị chức năng.

C. Đường kính vội vàng gấp đôi nửa đường kính.

D. Bán kính vội vàng gấp đôi 2 lần bán kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền nhập địa điểm chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. Có từng nào số ngẫu nhiên nó vừa lòng ĐK 3,2 x nó < 15,6

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5. Một thuyền khi xuôi loại đem véc tơ vận tốc tức thời là 13,2 km/giờ. Vận tốc của thuyền khi ngược loại là 7,4 km/giờ. Như vậy véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là:

A. 5,8 km/giờ

B. 2,9 km/giờ

C. 6,8 km/giờ

D. 10,3 km/giờ

Câu 6. Số tương thích điền nhập địa điểm chấm nhằm 7m325cm3 = ……. cm3 là:

A. 7 000 025

B. 700025

C. 70025

D. 7025

Câu 7. Cho hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 10cm. Diện tích của hình tròn trụ cơ là:

A. 314 cm2

B. 15,7 cm2

C. 31,4 cm2

D. 78,5 cm2

II. Phần Tự luận (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Điền số hoặc đơn vị chức năng mến nhập địa điểm trống rỗng.

a. 225 phút = …………....…. giờ

b. 9m3 75cm3 = 9,000075………

c. 52kg 4g = 52,004 ………

d. 25 % của 2 thế kỉ =…… năm

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

4,65 x 5,2 7 giờ

18 phút : 3

32,3 + 75,96 12 phút

15 giây – 7 phút 38 giây

Bài 3 (2 điểm). Quãng đàng AB lâu năm 100 km. Một xe hơi lên đường kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h 45 phút, thân ái đàng người cơ nghỉ ngơi 15 phút. Một xe pháo máy lên đường bên trên quãng đàng cơ với véc tơ vận tốc tức thời vì thế 60% véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy.

Bài 4 (1 điểm). Tính bằng phương pháp hợp ý lý

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

b. 2 tiếng đồng hồ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

GỢI Ý ĐÁP ÁN

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh tròn xoe vần âm bịa đặt trước đáp án trúng của từng câu được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

D

C

B

A

D

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm).

- HS điền trúng phần a, d từng phần được 0,5 điểm

- HS điền trúng phần b, c từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a. 225 phút = 3,75 giờ

b. 9m375cm3 = 9,000075 m3

c. 52kg 4g = 52,004 kg

d. 25 % của 2 thế kỉ = 50 năm

Bài 2 (2 điểm). HS thực hiện trúng từng luật lệ tính trúng được 0,5 điểm

Học sinh tự động bịa đặt tính và thành quả là:

4,65 x 5,2 = 24,18

7 giờ 18 phút : 3 = 6 giờ 78 phút : 3 = 2 giờ 26 phút

32,3 + 75,96 = 108,26

12 phút 15 giây – 7 phút 38 giây = 11 phút 75 giây - 7 phút 38 giây = 4 phút 37 giây

Bài 3 (2 điểm). Bài giải

Thời gian tham xe hơi kể từ A cho tới B (không tính thời hạn nghỉ) là: (0,5 điểm)

9 giờ 45 phút – 7 giờ một phần hai tiếng – 15 phút = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe hơi là: 100 : 2 = 50 (km/h) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe pháo máy là: 50 : 100 x 60 = 30 (km/h) (0,5 điểm)

Đáp số: 30 km/h

Ghi chú: Học sinh thực hiện cách tiếp trúng mang đến điểm tương đương

Có thể giải như sau:

Thời gian tham xe hơi lên đường quãng đàng AB bao gồm thời hạn nghỉ ngơi là:

9 giờ 45 phút - 7 giờ một phần hai tiếng = 2 tiếng đồng hồ 15 phút

Thời gian tham xe hơi lên đường quãng đàng AB ko kể thời hạn nghỉ ngơi là:

2 giờ 15 phút - 15 phút = 2(giờ)

Vận tốc xe hơi là:

100 : 2 = 50(km/h)

Vận tốc xe pháo máy là:

50 x 60% = 30(km/h)

Đáp số: 30km/h

Bài 4 (1 điểm). HS thực hiện trúng từng phần được 0,5 điểm

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5) (0,25 điểm)

= 1 + 1 x 1

= 2 (0,25 điểm)

b. 2 tiếng đồng hồ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

= 2,75 giờ + 2,75 giờ x 8 + 2,75 giờ

= 2,75 giờ x (1 + 8 + 1) (0,25 điểm)

= 2,75 giờ x 10

= 27,5 giờ (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 8

Khoanh tròn xoe trước vần âm vấn đáp trúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 Tỷ Lệ, 2 phần ngàn ghi chép là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 đem thành quả trúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tập đem 18 phái nữ và 12 phái nam. Hỏi số học viên phái nữ cướp từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người lên đường xe pháo máy kể từ lên đường kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ bé vì thế 3/5 lòng rộng lớn, độ cao vì thế \frac25 lòng rộng lớn. Tính diện tích S đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Xem thêm: Ảnh trai Việt Nam đẹp quá

Câu 3: Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính trúng và thành quả của luật lệ tính trúng từng luật lệ tính được 0,5 điểm

Kết trái khoáy những luật lệ tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có tiếng giải, luật lệ tính và tính trúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian tham xe pháo máy lên đường kể từ A cho tới B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ một phần hai tiếng = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc khoảng của xe pháo máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có tiếng giải, luật lệ tính và tính trúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 9

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp trúng (từ câu 1 cho tới câu 6) - kể từ câu 7 trình diễn bài bác giải nhập giấy tờ kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số 3\frac34 được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cơ là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ dùng hình quạt mặt mày cho thấy thêm tỉ số Tỷ Lệ những phương tiện đi lại được dùng nhằm cho tới ngôi trường học tập của 1600 học viên tè học tập. Số học viên quốc bộ cho tới ngôi trường là:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người lên đường xe pháo máy lên đường kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình mặt mày. Tính diện tích S hình thang, biết nửa đường kính hình tròn trụ là 5cm và lòng rộng lớn vội vàng 3 phen lòng nhỏ bé.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS bịa đặt tính trúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có tiếng giải, luật lệ tính và tính trúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian tham xe pháo máy lên đường kể từ A cho tới B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ một phần hai tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc khoảng của xe pháo máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Theo hình, lòng nhỏ bé đó là nửa đường kính của hình tròn

Vậy lòng nhỏ bé = 5 cm

Đáy rộng lớn hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của đàng tròn xoe là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ bé là:

\frac{10+15}{2} \times 5=62,5 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

\frac{1}{2}\times5\times5\ =12,5(cm2)

Diện tích hình thang rộng lớn là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy nhỏ bé, lòng rộng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp trúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B. \frac{25}{10}

C. \frac{25}{100}

D. \frac{25}{1000}

Câu 2. Phân số \frac{3}{5} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ đem 2 lần bán kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang đem khoảng nằm trong nhị lòng là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích S hình thang cơ là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi lên đường quãng đàng AB lâu năm 120 km mất mặt 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng. Vận tốc xe hơi là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích nhập địa điểm chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 45 centimet. Độ lâu năm lòng vì thế \frac{5}{3} độ cao. Tính diện tích S của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g hỗn hợp chứa chấp 20% muối bột. Hỏi nên sụp đổ thêm thắt vào trong bình từng nào gam nước lạnh và để được một bình nước muối bột chứa chấp 10% muối? (1 điểm)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền trúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần tự động luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm trúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 : \frac{5}{3}= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối bột nhập 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng hỗn hợp sau thời điểm sụp đổ thêm thắt nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lạnh cần thiết sụp đổ thêm thắt là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 11

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp trúng cho những câu sau đây.

a. Chữ số cửu nhập số 25, 309 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số \frac{2}{5} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương đem cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích S hình thang đem lòng rộng lớn là 25 centimet, lòng nhỏ 21 centimet và độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vệt (>; <; =) tương thích.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765

b. 8,59 x 10 = 8,590

Câu 4. (1 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập địa điểm chấm (...)

a. 8 km 362 m = ………….km

b. 1 phút 30 giây = .................phút

c. 15 kilogam 287 g = ………….kg

d. 32 cm2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe pháo xe hơi lên đường và một khi, một xe pháo lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43 km/ giờ, một xe pháo lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 45 km/ giờ. lõi quãng đàng AB lâu năm 220 km. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức lên đường, sau bao nhiêu giờ nhị xe hơi bắt gặp nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhị số thập phân đem tổng vì thế 69,85. Nếu gửi vệt phẩy ở số nhỏ bé thanh lịch nên một mặt hàng tớ được số rộng lớn. Tìm nhị số vẫn cho?

Trả lời:

- Số rộng lớn là: …………

- Số nhỏ bé là:………….

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: (2 điểm) Khoanh trúng từng ý mang đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh nhập D

b. Khoanh nhập C

c. Khoanh nhập A

d. Khoanh nhập B

Câu 2: (1 điểm) Nối trúng từng ý mang đến 0,25 điểm.

a. >

b. <

c. =

d. >

Câu 3: (1 điểm) Điền trúng từng dù trống rỗng mang đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền trúng từng ý mang đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính trúng từng luật lệ tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả nhị xe hơi lên đường được quãng đàng là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, luật lệ tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian tham nhị xe hơi bắt gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, luật lệ tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* Nếu thiếu thốn hoặc sai danh số một phen trở lên trên toàn diệt trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số mang đến 0,5 điểm.

Số rộng lớn là: 63,5

Số nhỏ bé là: 6,35

Lời giải chi tiết:

Nếu gửi vệt phẩy của số nhỏ bé thanh lịch nên 1 mặt hàng tớ được số rộng lớn, và số rộng lớn vội vàng 10 phen số bé

Ta đem sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số rộng lớn là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ bé là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 12

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý trúng ghi nhập bài bác thực hiện.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1 giờ một phần hai tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm mất mặt bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có từng nào số thập phân ở thân ái 0,5 và 0,6:

a. Không đem số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 3\frac9{100}viết trở nên số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của chính nó là 16. Số cơ là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S nhập dù trống rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích nhập địa điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ một phần hai tiếng, một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe pháo máy lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe pháo bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b. Chỗ 2 xe pháo bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh chóng (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý trúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính trúng từng luật lệ tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhị véc tơ vận tốc tức thời là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người bắt gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người bắt gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ một phần hai tiếng = 9h một phần hai tiếng (0,5 điểm)

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh chóng (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 13

Câu 1: Chữ số 5 nhập số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số 2\frac{3}{5} được ghi chép bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A. \frac{21}{5}

B. \frac{25}{3}

C. \frac{13}{10}

D. \frac{13}{15}

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, nhập cơ đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh rờn, 5 viên bi đỏ tía, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi đem màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h tầm thường 10 phút cho tới 9h một phần hai tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một thị trấn đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên vì thế từng nào Tỷ Lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình cơ là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm nó, biết: (2 điểm)

34,8 : nó = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người lên đường xe pháo máy lên đường kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h một phần hai tiếng. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem lâu năm 120m, chiều rộng lớn vì thế 90m. Người tớ trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm nó, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : nó = 7,2 + 2,8

34,8 : nó = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người lên đường xe pháo máy lên đường kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h một phần hai tiếng. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian tham xe pháo máy lên đường không còn quảng đàng AB là:

9 giờ một phần hai tiếng – 8 giờ một phần hai tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc khoảng của xe pháo máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem lâu năm 120m, chiều rộng lớn vì thế 90m. Người tớ trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 14

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập luyện sau đây đem tất nhiên một số trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số cửu nhập số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng này ?

A. Hàng ngàn B. Hàng phần mười

C. Hàng Tỷ Lệ D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 4/5 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là

A. 4,5 B. 8,0

C. 0,8 D. 0,45

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn kể từ khi 7 giờ tầm thường 10 phút đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng là :

A. 40 phút B. đôi mươi phút

C. một phần hai tiếng D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Hình sau đây bao gồm 6 hình lập phương , từng hình lập phương đều phải sở hữu cạnh vì thế 3 centimet . Thể tích của hình này là :

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

A. 18 cm3 B. 162 cm3

C. 54cm3 D. 243cm3

Câu 5 (0,5 điểm): Đội bóng của một ngôi trường học tập vẫn tranh tài đôi mươi trận,thắng 19 trận . Như thế tỉ số Tỷ Lệ những trận thắng của group bóng này là :

A. 19% B. 85%

C. 90% D. 95%

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 5,006 + 2,357 + 4,5 b. 63,21 - 14,75

c. 21,8 x 3,4 d. 24,36 : 6

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi lên đường kể từ tỉnh A khi 7 giờ và cho tới tỉnh B khi 11 giờ 45 phút . Ô tô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 48 km / giờ và nghỉ ngơi dọc đàng mất mặt 15 phút . Tính quãng đàng AB .

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất nền bao gồm nhị nửa hình tròn trụ và một hình chữ nhật đem độ cao thấp ghi nhập hình mặt mày với chiều rộng lớn hình chữ nhật là 40m, chiều lâu năm 60m.

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

a. Tính diện tích S miếng đất?

b. Tính chu vi miếng đất

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi luật lệ tính trúng mang đến 0,5 điểm

a. 5,006 + 2,357 + 4,5

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

b. 63,21 - 14,75

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

c. 21,8 x 3,4

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

d. 24,36 : 6

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian tham xe hơi lên đường kể từ A cho tới B (không kể thời hạn nghỉ ngơi dọc đường) là:

11 giờ 45 phút - 7 giờ - 15 phút =4 giờ một phần hai tiếng ( 0,75 điểm)

4 giờ một phần hai tiếng =4,5 giờ ( 0,25 điểm)

Quãng đàng AB là:

48 x 4,5 = 216 (km) ( 0,75 điểm)

Đáp số :216 km ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là

60 x 40 = 2400 (m2) ( 0,25 điểm)

Bán kính hình tròn trụ là

40 : 2 = đôi mươi (m) ( 0,25 điểm)

Diện tích nhị nửa hình tròn trụ là

20 x đôi mươi x 3,14 = 1256 (m2) ( 0,25 điểm)

Diện tích mảnh đất nền là :

2400 + 1256 = 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. Chu vi nhị nửa hình tròn trụ là

40 x 3,14 = 125,6 (m) ( 0,25 điểm)

Chu vi mảnh đất nền là :

125,6 + 60 x 2 = 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

Cách 1

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Cách 2:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 15

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập luyện sau đây đem tất nhiên một số trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 2 nhập số thập phân 7,325 có mức giá trị là

A. 20

B. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

C. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

D. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

Câu 2 (0,5 điểm): Phép phân tách 6 giờ đôi mươi phút : 4 đem thành quả là :

A. 1giờ 35 phút B. 2 tiếng đồng hồ 35 phút

C. 1giờ 55 phút D. 1 giờ 5phút

Câu 3 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ......giờ . Số tương thích điền nhập địa điểm chấm là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 4 (0,5 điểm): Tại hình mặt mày có:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

BM = MN = NI = IK =KC

Diện tích hình tam giác ABI cướp bao nhiêu

phần trăm diện tích S hình tam giác ABC ?

A. 3%; B. 3/5 % ;

C. 30 %; D. 60 %

Câu 5 (0,5 điểm): Viết số tương thích nhập địa điểm chấm nhằm 3m3 = ........dm3

A. 30 B. 300

C. 30 000 D . 3000

Câu 6 (0,5 điểm): Thể tích của một hình lập phương đem cạnh 4 dm là :

A. 16 B. 64 dm3

C. 64 dm2 D. 12

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 37,2 – 18,7 b) 45,5 x 6,4

c) 345,6 + 67 d) đôi mươi,4 : 5

Câu 2: Một xe hơi và một xe pháo máy nằm trong lên đường một quãng đàng lâu năm 135km, thời hạn xe hơi lên đường không còn quãng đàng là 2,25 giờ, véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy vì thế 2/3 véc tơ vận tốc tức thời xe hơi. Tính véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy?

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

b) Tìm nhị độ quý hiếm của x sao mang đến 6,9 < x < 7,1

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A B D D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi luật lệ tính trúng mang đến 0,75 điểm

a) 37,2 – 18,7 = 18,5

b) 45,5 x 6,4 = 291,2

c) 345,6 + 67 = 412,6

d) đôi mươi,4 : 5 = 4,08

Câu 2 (2 điểm):

Vận tốc của xe hơi là

135 : 2,25 = 60(km/giờ) ( 0,75 điểm)

Vận tốc xe pháo máy là

60 x 2/3 = 40 (km/giờ) ( 0,75 điểm)

Đáp số : 40km/giờ ( 0,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

X x 5,3 = 36,04

X = 36,04 : 5,3

X = 6,8

b) Tìm nhị độ quý hiếm của x sao cho

6,9 < x < 7,1

Ví dụ: Vì 6,9 < 7 < 7,1 nên = 7

Vì 6,9 < 6,91 < 7,1 nên x = 6,91

Vậy nhị độ quý hiếm của là 7 và 6,91

Xem thêm: Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm | SGK Toán lớp 11

..............................

(Hs rất có thể dò thám những độ quý hiếm không giống trúng yêu thương cầu)

Để coi đầy đủ cỗ Đề ganh đua Toán 5 đem đáp án, Thầy/ cô sung sướng lòng Tải xuống!