LỊCH KHÓA HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! (1) dành cho học sinh lớp 7-12

YDC sẽ thông báo sau.

Thứ Bảy 30/12/17 - 07:30
Thứ Năm 01/02/18 - 21:15
7.500.000 đ
6.375.000 đ

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! Nâng Cao dành cho học viên TTG!BCT! từ 12-18t

Khu du lịch Thác Giang Điền, Đồng Nai

Thứ Bảy 30/12/17 - 06:00
Thứ Hai 01/01/18 - 21:00
5.200.000 đ
4.400.000 đ

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! (1) dành cho học sinh lớp 4-6

Thứ Bảy 10/02/18 - 08:00
Thứ Hai 12/02/18 - 20:15
7.500.000 đ
6.175.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hiện nay tạm thời chưa có lịch cho chương trình này. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hiện nay tạm thời chưa có lịch cho chương trình này. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khoá học BeeProject dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3

Thứ Bảy 10/02/18 - 08:00
Thứ Hai 12/02/18 - 18:00
3.500.000 đ
2.500.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học Sinh Viên Sẵn Sàng Cho Sự Nghiệp

Thứ Năm 23/11/17 - 18:30
Thứ Năm 08/02/18 - 21:30
6.700.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hiện nay tạm thời chưa có lịch cho chương trình này. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học Tôi Tài Giỏi! Nâng cao

Thứ Bảy 02/12/17 - 07:30
Chủ Nhật 03/12/17 - 18:00
5.200.000 đ
4.680.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! (1) dành cho học sinh lớp 7 - 12

YDC sẽ thông báo sau

Thứ Bảy 30/12/17 - 07:30
Thứ Hai 01/01/18 - 21:30
7.500.000 đ
6.375.000 đ

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! (1) dành cho học sinh lớp 7 - 12

YDC sẽ thông báo sau

Thứ Bảy 10/02/18 - 07:30
Thứ Hai 12/02/18 - 21:30
7.500.000 đ
6.375.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! Chuyên Sâu dành cho học sinh lớp 6-9 (10 tuần - học tối Thứ 5 hằng tuần)

Phòng đào tạo YDC, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội

Thứ Năm 23/11/17 - 18:30
Thứ Năm 25/01/18 - 21:30
7.000.000 đ
6.650.000 đ

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! Chuyên Sâu dành cho học sinh lớp 4,5 (10 tuần - học chiều Thứ 7 hằng tuần)

Phòng đào tạo YDC, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội

Thứ Bảy 25/11/17 - 14:00
Thứ Bảy 27/01/18 - 17:00
7.000.000 đ
6.300.000 đ

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! Chuyên Sâu dành cho học sinh lớp 6-9 (10 tuần - học sáng chủ nhật hằng tuần)

Phòng đào tạo YDC, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội

Chủ Nhật 26/11/17 - 09:00
Thứ Tư 28/02/18 - 12:00
7.000.000 đ
6.300.000 đ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hiện nay tạm thời chưa có lịch cho chương trình này. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hiện nay tạm thời chưa có lịch cho chương trình này. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa học "Sinh Viên Sẵn Sàng Cho Sự Nghiệp"

YDC sẽ thông báo sau

Thứ Tư 06/12/17 - 18:30
Thứ Năm 08/03/18 - 21:30
6.700.000 đ
6.030.000 đ

Khóa học "Sinh Viên Sẵn Sàng Cho Sự Nghiệp"

YDC xin phép thông báo sau

Thứ Sáu 29/12/17 - 18:30
Thứ Sáu 23/03/18 - 21:30
6.700.000 đ
5.695.000 đ

Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! Khơi dậy và phá huy những giá trị tiềm ẩn
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
HOTLINE TP.HCM: 0946 936 939
HOTLINE TP. HÀ NỘI: 0967 781 164

HỌ VÀ TÊN CỦA BẠN

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

EMAIL CỦA BẠN

BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC CHO CON TRONG ĐỘ TUỔI:

Lớp 1 -3Lớp 4 - 6Lớp 7 - 12Sinh Viên

KHU VỰC ĐĂNG KÝ

TP. Hồ Chí MinhTP. Hà NộiKhác