Xét các mệnh đề sau (I): Véc tơ – không là véc tơ có độ dài bằng 0

Câu hỏi:

19/03/2022 5,238

B. Chỉ (II) đích thị.

C. (I) và (II) đích thị.

Đáp án chủ yếu xác

D. (I) và (II) sai.

Đáp án: C

Giải thích:

Lời giải

Véc tơ – ko là véc tơ sở hữu điểm đầu, điểm cuối trùng nhau nên có tính lâu năm tự 0.

Véc tơ – ko nằm trong phương với từng véc tơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt mày bằng phẳng Oxy, cho tới hình bình hành ABCD có A2;3, B4;5 và G0;133 là trọng tâm tam giác ADC. Tọa phỏng đỉnh D là

Câu 2:

Cho ΔABC có trọng tâm G. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Xem thêm: Linh Kiện Thành Công - Linh kiện chất lượng - giá cả hợp lý

Câu 3:

Trong mặt mày bằng phẳng toạ phỏng Oxy, cho tới thân phụ điểm A2;5,B2;2 , C10;5. Tìm điểm E(m;1) sao cho tới tứ giác ABCE là hình thang sở hữu một lòng là CE.

Câu 4:

Cho tam giác ABC. Gọi I, J là nhị điểm xác lập bởi IA=2IB, 3JA+2JC=0. Hệ thức nào là đúng?

Câu 5:

Cho những điểm A, B,C , D và số thực k. Mệnh đề nào là tại đây đúng?

Câu 6:

Cho hình vuông vắn ABCD tâm O cạnh a. sành rằng giao hội những điểm M thỏa mãn 2MA2+MB2+2MC2+MD2=9a2 là một lối tròn trặn. Bán kính của lối tròn trặn cơ là

Câu 7:

Cho hình bình hành ABCD sở hữu N là trung điểm AB và G là trọng tâm ΔABC. Phân tích GA theo BD và  NC

Câu 8:

Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn AB+AC=2AM. Chọn xác minh đích thị.

Câu 9:

Cho tứ giác ABCD có AB=DC và AB=BC. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Câu 10:

Cho tam giác ABC sở hữu G là trọng tâm, I là trung điểm BC. Tìm xác minh sai.

Câu 11:

Cho tam giác ABC với A2;3, B4;1, trọng tâm của tam giác là G2;1. Tọa phỏng đỉnh C là

Câu 12:

Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm của OA và CD. Biết MN=a.AB+b.AD. Tính a+b.

Xem thêm: Discover thousands of collaborative articles on 2500+ skills

Câu 13:

Cho a=2;  1,b=3;  4 ,c=4;  9 . Hai số thực m,n  thỏa mãn ma+nb=c. Tính m2+n2.

Câu 14:

Trong mặt mày bằng phẳng tọa phỏng Oxy, cho tới tam giác ABC có M52;1,N32;72, P0;12  lần lượt là trung điểm những cạnh BC,CA , AB. Tọa phỏng trọng tâm G của tam giác ABC là

Câu 15:

Trong mặt mày bằng phẳng với hệ tọa phỏng Oxy, cho tới nhị điểm A2;5 và B4;1. Tọa phỏng trung điểm I của đoạn trực tiếp AB là

BÀI VIẾT NỔI BẬT