So sánh hơn, kém trong tiếng Anh: Lý thuyết và Bài tập

Cấu trúc đối chiếu vô giờ Anh, nhất là đối chiếu rộng lớn, xoàng xĩnh là những cấu tạo được dùng đặc biệt phổ cập và thông thường được sử dụng vô đề ganh đua IELTS. Vậy chúng ta tiếp tục thực sự bắt kiên cố được ngữ pháp này chưa? Nếu ko, hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu vớ tần tật về cấu tạo đối chiếu rộng lớn, xoàng xĩnh vô nội dung bài viết này nhé!

Định nghĩa:

Bạn đang xem: So sánh hơn, kém trong tiếng Anh: Lý thuyết và Bài tập

So sánh hơn vô giờ Anh là kiểu mẫu câu dùng để làm đối chiếu một sự vật, vấn đề, hiện tượng lạ với cùng 1 sự vật, vấn đề, hiện tượng lạ không giống về một điểm lưu ý nổi trội rộng lớn. 

Ví dụ: 

 • My hair is longer phàn nàn yours (Tóc của tôi thì dài thêm hơn nữa tóc của bạn)
 • His bag is more expensive phàn nàn mine (Cặp sách của anh ý tớ thì giá cao hơn cặp sách của tôi)

So sánh kém vô giờ Anh là kiểu mẫu câu dùng để làm đối chiếu một sự vật, vấn đề, hiện tượng lạ với cùng 1 sự vật, vấn đề, hiện tượng lạ không giống về một điểm lưu ý xoàng xĩnh rộng lớn. 

Ví dụ:

 • My hair is not sánh long as yours (Tóc của tôi ko lâu năm dài bởi vì tóc của bạn)
 • His bag is less expensive phàn nàn mine (Cặp sách của anh ý tớ thì ko giắt bằng cặp sách của tôi)

Cấu trúc câu đối chiếu rộng lớn, kém

Cấu trúc câu đối chiếu hơn

So sánh hơn – Với tính kể từ ngắn ngủn, trạng kể từ ngắn Tính kể từ ngắn ngủn, trạng kể từ ngắn: là những tính kể từ sở hữu một âm tiết

 • Ví dụ: long, short, far, fast, slow, fresh, tall…

Cấu trúc câu đối chiếu rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ ngắn:

S + V + adj-er/adv-er + phàn nàn + N/pronoun

Trong cấu tạo này, tất cả chúng ta tăng “er” hâu phương tính kể từ hoặc trạng kể từ nhằm thể hiện tại sự đối chiếu.

Ví dụ: 

 • fast (nhanh) => faster (nhanh hơn)
 • quick (nhanh) => quicker (nhanh hơn)

Mẫu câu: 

 • My mom is cleverer phàn nàn bầm (Mẹ tôi mưu trí rộng lớn tôi)
 • Peter seems to tướng be happier phàn nàn his brother (Peter nhìn dường như sung sướng rộng lớn em trai của anh ý ấy)

Chú ý:  – Nếu tận nằm trong của kể từ là phụ âm và trước tê liệt là 1 trong những nguyên vẹn âm thì tớ gấp hai phụ âm cuối trước lúc tăng “er”.

Ví dụ: 

 • hot (nóng) => hotter (nhanh hơn)
 • big (lớn) => bigger (lớn hơn)
 • fat (mập) => fatter (mập hơn)

– Nếu trạng kể từ, tính kể từ sở hữu 2 âm tiết tuy nhiên sở hữu tận nằm trong là “ow”, “y”, “le”. “et”, “er” thì cũng khá được xem là tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủn và vận dụng công thức tăng “er”. – Nếu tận nằm trong của kể từ là âm “y” thì thay đổi “y” trở nên “i” trước lúc tăng “er”.

Ví dụ: 

 • happy (hạnh phúc) => happier (hạnh phúc hơn) 
 • heavy (nặng) => heavier (nặng hơn)
 • pretty (xinh đẹp) => prettier (xinh đẹp mắt hơn)
 • clever (thông minh) => cleverer (thông minh hơn)
 • narrow (hẹp) => narrower (hẹp hơn) 
 • simple (đơn giản) => simpler (đơn giản hơn)

– Với trạng kể từ lâu năm, tính kể từ dài

Tính kể từ lâu năm, trạng kể từ dài: là những kể từ sở hữu kể từ nhì âm tiết trở lên 

 • Ví dụ: boring, complicated, interesting, beautiful, vibrant,…

Công thức: Đối với những tính kể từ, trạng kể từ lâu năm thì tớ tăng “more” vô trước tính kể từ hoặc trạng kể từ nhằm thể hiện tại sự sánh sánh

Xem thêm: Bánh sữa chua nướng thơm lừng, chỉ mất 20 phút - Đầu bếp siêu tốc

S + V + more + adj/adv + phàn nàn + N/pronoun

Ví dụ: 

 • Irene is more engergetic phàn nàn we thought (Irene linh động rộng lớn là công ty chúng tôi nghĩ)
 • This movie is more exciting phàn nàn the previous one. (Bộ phim này thú vị rộng lớn tập phim trước đó)

Cấu trúc câu đối chiếu kém

So sánh kém – Công thức 1: Sử dụng not as … as … hoặc not sánh … as

S + V + not so/not as + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ: 

 • My dress is not as new as yours (váy của tôi thì ko mới nhất bởi vì dòng sản phẩm của bạn)
 • He is not as handsome as his father. (anh ấy ko đẹp mắt trai bởi vì phụ vương anh ấy)

– Công thức 2: Sử dụng less … phàn nàn …

S + V + less + adj/adv + phàn nàn + N/pronoun

Ví dụ: 

 • This đoạn Clip is less impressive phàn nàn we expected. (Video này sẽ không tuyệt vời như công ty chúng tôi tiếp tục tưởng tượng)
 • The new program is less effective phàn nàn the previous one. (Chương trình mới mẻ này thì ko hiệu suất cao bởi vì lịch trình cũ)

Một số tính kể từ, trạng kể từ đặc biệt quan trọng vô đối chiếu hơn

Nguyên thể Nghĩa So sánh hơn
Good/well Tốt Better
Bad/badly Xấu Worse
Many/much Nhiều More
Little Ít Less
Far Xa Farther/Further
Hard (Adv) Chăm chỉ  Harder
Fast (adv) Nhanh Faster

Tham khảo thêm: Câu điều ước – Cấu trúc wish: Lý thuyết và Bài luyện chi tiết

Bài luyện đối chiếu rộng lớn, kém

Bài 1: Chọn dạng đích của tính từ

 1. Who is the (tall) between you and Jim?
 2. I think she should try (hard) for her exam.
 3. Jullia is (clever) phàn nàn her sibling.
 4. Clothes are going to tướng be (expensive) during Tet holiday. 
 5. This product is (natural) phàn nàn that one. 
 6. The weather in this town is (nice) phàn nàn in my hometown.
 7. Marid is (short) phàn nàn bầm.
 8. The dress you wore yesterday is not (gorgeous) this one. 
 1. taller
 2. harder
 3. cleverer
 4. more expensive
 5. more natural 
 6. nicer
 7. shorter
 8. as gorgeous as

Bài 2: Viết lại câu bởi vì những kể từ cho tới sẵn

 1. Tyler/than/I/speaks/Filipino/fluently/more/do. 
 2. Frequently/goes/do/than/swimming/less/he/I.
 3. February/months/fewer/has/days/than/other.
 4. bag/far/is/more/my/expensive/bag/than/his.
 5. John/two/of/out/kids,/is/the/the/one/older.
 6. Performed/work,/better/at/than/Jennifer/Wendy/than.
 1. Tyler speaks Filipino more fluently phàn nàn I do
 2. He goes swimming less frequently phàn nàn I bởi.
 3. February has fewer days phàn nàn other months.
 4. My bag is far more expensive phàn nàn his bag.
 5. Out of the two kids, John is the older one
 6. At work, Jennifer performed better phàn nàn wendy

Bài 3: 

1. Wendy is not ……. responsible as Jullie.

 1. more
 2. the most
 3. much
 4. as

2. It is ……. in the đô thị phàn nàn it is in the country.

 1. noisily
 2. more noisier
 3. noisier
 4. noisy

3. My house is ……. away phàn nàn hers.

Xem thêm: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản | Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin

 1. father
 2. more far
 3. farther
 4. farer

4. Joey is ……. phàn nàn Chris.

 1. handsome
 2. the more handsome
 3. more handsome
 4. the most handsome

5. Barley’s new house is ……. phàn nàn the old one.

 1. more comfortable
 2. comfortably
 3. more comfortabler
 4. comfortable

Trên đó là tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện sở hữu đáp án cụ thể về so sánh rộng lớn, kém vô Tiếng Anh. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu có ích tương hỗ cho tới chúng ta vô quy trình ôn luyện của tôi. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức hiệu quả!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hydro

Nguyên tố hóa học trong hệ thống bảng tuần hoàn các nguyên tố với nguyên tử số bằng 1