Thì Hiện tại đơn với động từ thường: Cấu trúc, Bài tập

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present) sẽ là một thì khá cần thiết và là kỹ năng nền tảng bạn phải nắm rõ Khi chính thức hành trình dài tập luyện ngữ pháp. Để đơn giản đặt điều câu gần giống phân chia thì vào cụ thể từng tình huống, bạn phải nắm vững những quy tắc, công thức thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thông thường , động kể từ to-be và những động kể từ ở những dạng không giống nhau. 

Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, IDP tiếp tục giúp cho bạn nắm vững định nghĩa, cấu hình cũng giống như những vấn đề cần Note về thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường nhé!

Bạn đang xem: Thì Hiện tại đơn với động từ thường: Cấu trúc, Bài tập

1. Khái niệm về thì Hiện bên trên đơn

Loại câu

Động kể từ thường

Thể khẳng định

S + V(-s/-es) + Object


Ví dụ: Natural milk of mammals contains lactose..

Thể phủ định

S + don’t/ doesn’t + V-inf - Object


Ví dụ: I bởi not go vĩ đại work on foot. 

Câu ngờ vực vấn

(Yes/No Question)

Do/Does (not) + S + V + O/A?


Câu trả lời:


Yes, S + do/does.


No, S + don’t/ doesn’t


Ví dụ: Do you visit your parents in Dallas every weekend? No, I don't

Câu ngờ vực vấn 

(WH- question)

When/Where/Why/What/How + do/ does (not) + S + V-inf


Ví dụ: What does your mother do?

3. Nguyên tắc phân chia thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường

cấu trúc thì hiện tại đơn với động kể từ thường

Quy tắc 1: Động kể từ được phân chia cần phù phù hợp với Chủ ngữ của câu

  • Nếu công ty ngữ nhập câu là những danh kể từ kiểm đếm được số nhiều (I, We, You, They), động kể từ thông thường sẽ tiến hành phân chia ở dạng vẹn toàn kiểu mẫu. Ví dụ: I eat fruits every day.

  • Khi công ty ngữ là danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều (He, She, It) hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được, tao tăng s/es hâu phương động kể từ. Ví dụ: My dad watches TV every evening.

Quy tắc 2: Thêm “-s” vào sau cùng những động kể từ thường

Khi công ty ngữ là thứ bực phụ thân số không nhiều, động kể từ sẽ tiến hành tăng đuôi “-s” hoặc “-es”. Tuy nhiên, phần rộng lớn động kể từ được tăng đuôi “-s”.

Ví dụ: Runs, hugs, climbs, dances, eats, reads, works, ... 

Quy tắc 3: Thêm “-es” Khi động kể từ kết giục vì như thế “s/ch/x/sh/z/g/o”

Trong thì hiện tại đơn, động kể từ sở hữu tận nằm trong là “s/ch/x/sh/z/g/o” tiếp tục tăng đuôi “-es”.

Ví dụ:Watches, washes, fixes, goes, passes, ... 

Quy tắc 4: Động kể từ đuôi “-y”, trước là vẹn toàn âm thì không thay đổi “y” và tăng “-es”

Đối với những động kể từ kết giục vì như thế “y”, trước nó là vẹn toàn âm “u,e,o,a,i” thì tao không thay đổi “y” và tăng đuôi “-es”

Ví dụ: Plays, pays, buys, …

Quy tắc 5: Động kể từ tận nằm trong là “y”, trước là phụ âm thì vứt “y” và tăng đuôi “ies”

Với kể từ sở hữu tận nằm trong là “y”, phần bên trước là phụ âm thì tao lược vứt “y” và tăng đuôi “ies”

Ví dụ: copy – copies; study – studies,…

4. Cách vận dụng thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường

Bạn hoàn toàn có thể vận dụng và phân chia thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường trong số tình huống sau: 

  • Khi mong muốn thao diễn mô tả một hành vi, vấn đề xẩy ra một cơ hội thông thường xuyên, được lặp lên đường tái diễn thường ngày như 1 thói quen thuộc. 

  • Khi mong muốn thao diễn mô tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

  • Khi mong muốn thao diễn mô tả tâm lý, xúc cảm của con cái người 

  • Khi mong muốn ra mắt những hoạt động và sinh hoạt xẩy ra theo gót chương trình đã có sẵn, dựa vào thời hạn biểu rõ rệt ràng

5. Bài luyện thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường

Bài luyện 1: Điền động kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. She …………………. (go) vĩ đại school every morning.

2. They ………………… (play) soccer in the park on Sundays.

3. He ………………… (study) English at Sedu Academy.

Bài luyện 2: Điền động kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. Tom ………………… his room every Saturday.

A. tidy          

B. tidies

Xem thêm: Loạt hình xăm ngực sành điệu cho nam giới

2. We ………………… vĩ đại music every day.

A. listen          

B. listens

3. Mary usually ………………… TV in the evening.

A. watch          

B. watches

4. The girls often ………………… with the dolls.

A. play          

B. plays

5. I ………………… in the pool on Sundays.

A. swim          

B. swims

6. They ………………… their homework everyday.

A. bởi          

B. does

Bài luyện 3: Sắp xếp những kể từ trở nên câu đích thị với thì hiện tại đơn

1. at the moment / she / study / English.

2. on Sundays / they / play / soccer.

3. every morning / I / eat / breakfast.

Đáp án:

Bài luyện 1: Điền động kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. goes

2. plays

3. studies

Bài luyện 2: Điền động kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. B

2. A

3. B

4. A

5. A

Bài luyện 3: Sắp xếp những kể từ trở nên câu đích thị với thì hiện tại đơn

1. She is studying English at the moment.

2. They play soccer on Sundays.

3. I eat breakfast every morning.

Xem thêm:

  • Thì hiện tại đơn với tobe

  • Sơ vật dụng suy nghĩ thì hiện tại đơn

  • Cách tăng s/es nhập thì hiện tại đơn

  • Câu căn vặn thì hiện tại đơn

Nắm rõ rệt cấu hình ngữ pháp Khi ôn luyện IELTS nằm trong IDP!

Ngữ pháp về thì Hiện bên trên đơn với động kể từ thường là một trong những phần vô nằm trong cần thiết giúp cho bạn ghi điểm trên cao nhập bài bác ganh đua. Một Khi nắm vững những cấu hình ngữ pháp không giống nhau, chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể ghi điểm trên cao nhập phần bài bác thực hiện của tôi. quý khách hàng hoàn toàn có thể xem thêm những tư liệu ôn luyện IELTS không lấy phí của IDP được cá thể hóa theo gót chuyên môn và tiềm năng học hành của từng cá thể. 

Tại IDP, bạn cũng có thể lựa lựa chọn kiểu dáng ganh đua IELTS bên trên PC được địa điểm chức thường ngày nhập tuần kể từ Thứ Hai cho tới Chủ nhật. Với những chúng ta ko thuần thục với những thao tác PC, bạn cũng có thể lựa lựa chọn bài bác ganh đua IELTS trong giấy tờ với cấu hình bài bác ganh đua trọn vẹn tương tự động. Điểm ganh đua IELTS bên trên PC sẽ sở hữu được nhanh chóng rộng lớn chỉ với sau kể từ 3-5 ngày. 

Xem thêm: Đã Sai Từ Lúc Đầu - Hồ Ngọc Hà - NhacCuaTui

Khi tiếp tục lựa lựa chọn được bài bác ganh đua thích hợp, lựa lựa chọn vị trí ganh đua IELTS sớm nhất và ĐK ganh đua IELTS IDP ngay lập tức

Về bài bác viết

Published on November 15, 2023

Về tác giả

Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer sở hữu rộng lớn 5 năm về nghành nghề dịch vụ giáo dục

Chia sẻ bài bác viết