Thì hiện tại đơn (present simple)

Thì lúc này đơn thao diễn miêu tả hành vi thông thường xuyên xẩy ra, lặp cút tái diễn như chương trình, thời khóa biểu hoặc thói quen thuộc. Thì lúc này đơn còn thao diễn miêu tả thực sự phân biệt, luôn luôn trúng. Trong bài học kinh nghiệm này, những các bạn sẽ học tập cấu tạo ngữ pháp và quy tắc phân tách động kể từ nhập thì hiện tại đơn.

1. Cách người sử dụng của thì hiện tại đơn

1.1. Miêu miêu tả thực tiễn hoặc sự thực hiển nhiên

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn (present simple)

Ví dụ:
The sun rises in the east.  (Mặt trời nẩy ở đằng đông đúc.)
She works as a nurse.  (Cô ấy là 1 trong những hắn tá.)    

1.2. Diễn miêu tả những hành vi lặp cút tái diễn hoặc thói quen

Ví dụ:
We go lớn the cinema every weekend.     
(Chúng tôi cút coi phim vào cụ thể từng Chủ nhật.)

1.3. Miêu miêu tả chương trình, thời khóa biểu

Ví dụ:
The train leaves at five.  (Ôi không! Tàu tiếp tục tách cút khi 5 giờ.)    
The cartoon starts at 7:45 p.m.  (Bộ phim phim hoạt hình chính thức khi 7:45 tối.)

1.4. Miêu miêu tả những tình trạng ở lúc này.

Ví dụ:
I am hungry.  (Tôi đang được đói.)    

2. Dạng thức của thì hiện tại đơn

2.1. Với động kể từ lớn be
a. Dạng khẳng định

I    +    am   + ……….
She/ He/ It   +   is   + ……….
We/ You/ They   +   are   + ……….

Ví dụ:
I am thirsty.  (Tôi đang được khát.)
He is thirsty.  (Anh ấy đang được khát.)
They are thirsty.  (Bọn bọn họ đang được khát.)

Chú ý: 
I am = I’m 
He is = He's
She is = She's
It is = It's
You are = You're
We are = We're
They are = They're

b. Dạng phủ định

I   +    am     not     + ……….
She/ He/ It   +  is   +  not  + ……….
We/ You/ They +  are  + not  + ……….

Ví dụ: 
I am not thirsty.  (Tôi ko khát.)    
He is not thirsty.  (Anh ấy ko khát.)    
They are not thirsty.  (Bọn bọn họ ko khát.)

Chú ý:
I am not  = I’m not
He is not = He isn’t
She is not = She isn’t
It is not = It isn’t
You are not = You aren’t
We are not = We aren’t    
They are not = They aren’t

c. Dạng nghi ngại vấn

Xem thêm: [TaiMienPhi.Vn] 1 giờ bằng bao nhiêu giây, cách tính giờ, phút, giây dễ nhất

Am   + I +………?
Is  +  he/ she/ it   +………?
Are  + you/ we/ they   +………?

Ví dụ: 
Is he happy? (Anh ấy sở hữu vui sướng không?)
Are they happy? (Họ sở hữu vui sướng không?)

2.2. Với động kể từ thường

a. Dạng khẳng định

I/ We/ You/ They + V             
She/ He/ It + Vs/es     

Ví dụ:
I get up early every day.     
(Tôi thức dậy sớm thường ngày.)
He gets up early every day.     
(Anh ấy thức dậy sớm thường ngày.)

b. Dạng phủ định

I/ We/ You/ They + bởi not + V             
She/ He/ It + V nguyên vẹn thể     

Ví dụ:
I bởi not get up early every day.     
(Tôi ko thức dậy sớm thường ngày.)    
He does not get up early every day.     
(Anh ấy ko thức dậy sớm thường ngày.)

Chú ý:
do not = don’t
does not = doesn’t

c. Dạng nghi ngại vấn

Hỏi: Do/ Does + S + V ...?
Trả lời: Yes, S + do/ does. hoặc No, S + don't/ doesn't.
- Do + I/ we/ you/ they + V ...?
Do you get up early every day?     
(Bạn sở hữu thức dậy sớm thường ngày không?)    
Yes, I bởi.     
(Có, tôi thức dậy sớm thường ngày.)    

- Does + she/ he/ it + V ...?
Does he get up early every day?     
(Anh ấy sở hữu thức dậy sớm thường ngày không?)        
No, he doesn't.     
(Không, anh ấy ko thức dậy sớm thường ngày.)

d. Quy tắc tăng đuôi “s/ es” của động kể từ thông thường nhập thì hiện tại đơn:

Xem thêm: Loạt hình xăm ngực sành điệu cho nam giới

- Động kể từ không tồn tại tín hiệu đặc biệt: Thêm -s vào sau cùng động từ
Ví dụ: get - gets, take - takes
- Động kể từ kết đốc bởi những vần âm -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es
Ví dụ: miss - misses, wash - washes, watch - watches, mix - mixes, bởi - does
- Động kể từ kết đốc bởi một phụ âm và -y: Bỏ -y và tăng -ies
Ví dụ: study - studies
- Động kể từ kết đốc bởi một nguyên vẹn âm và -y: Thêm -s vào sau cùng động từ
Ví dụ: play - plays

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Thì lúc này đơn thông thường sử dụng

- những trạng kể từ chỉ tần suất:
never (không bao giờ)
rarely, seldom, scarcely (hiếm khi)
occasionally (đôi khi)
sometimes (thi thoảng)
often (thường)
usually (thường xuyên)
always (luôn luôn)
regularly (1 cơ hội đều đặn)
- những cụm trạng từ:
every day/week/month/year (hàng ngày/tuần/tháng/năm)
once a day/week/month/year (mỗi ngày/tuần/tháng/năm 1 lần)
twice a day/week/month/year (mỗi ngày/tuần/tháng/năm 2 lần)
...